روش اجرایی تصدیق

9 / 10
از 92 کاربر
بازگشت به لیست مطالب دانلود| پنجشنبه 19 مرداد 1402 در ساعت 18 : 40 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

روش اجرایی تصدیق

به همراه فرم ها

 

1)     هدف:

هدف از تدوین و اجرایی این روش اجرایی دستیابی به اهداف زیر می باشد:

تصدیق بررسی می نماید که آیا فرآیند همان چیزی را به شما ارائه می دهد که برای آن طراحی شده است؛

از طریق یک سیستم هشدار، ابزاری را برای رسیدگی به بالاترین اولویت و نگرانی مشتری ارائه می نماید؛

عدم انطباق های پر تکرار با شدت پایین را مورد توجه قرار می دهد؛

فرآیند را ضمن درگیر نمودن سریع تیم برای حله مسئله هنگام بروز نقص، بهبود می بخشد؛

بهبود کیفیت راه اندازی (FTQ)  و قابلیت فرآیند را به همراه دارد؛

هشدار به اعضای تیم از تغییرات فرآیند و دانستن این که با چه کسی در چه زمانی برای کمک تماس گرفته شود؛

دست یابی به پشتیبانی مناسب برای حل مشکلات به هنگام بروز را تسهیل می کند؛

پیش گیری از انتقال ( رد شدن ) خرابی ها به مراحل بعدی می کند؛

تعامل اعضای تیم در حل مسئله برای تحقق اهداف بهبود را به همراه دارد؛

حصول اطمینان از اطلاع رسانی به  تامین کنندگان پایین دست را تسهیل می کند؛

سیستمی برای ایجاد کیفیت در ایستگاه های کاری از طریق پیشگیری، شناسایی و محدود سازی را به وجود می آورد.

2)     دامنه كاربرد:

عملیات ساخت و تولید؛

مناطق مونتاژکاری؛

هر جایی که بازرسی 100 درصد یا محدودسازی اجرا می شود

و ...

 

 

قیمت : 65,000 تومان
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :