مجموعه کامل استاندارد45000:2018 و 14000:2015 ویرایش جدید

9 / 10
از 79 کاربر
بازگشت به لیست مطالب دانلود| ﺳﻪشنبه 12 فروردین 1399 در ساعت 12 : 26 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

مجموعه کامل استانداردهای 14000 و 45000 نسخه جدید

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

شامل تمامی روش های اجرایی،دستورالعمل ها و فرم های مورد نیاز شما

45001:2018

در صورتی که نیاز به IMS داشته باشد باید مجموعه کامل ISO 9001:2015 را جداگانه از همین سایت تهیه کنید.

کاملا کاربردی به همراه تمامی فرمها

 

ایزو ۱۴۰۰۰

ایزو ۱۴۰۰۰ در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد . ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است . الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند .
ایزو ۱۴۰۰۰ بسیار به ایزو ۹۰۰۰ از نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، شباهت دارد . برای این منظور سازمان نیاز به انتشار و بسط دادن یک شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی و بررسی جنبه‌های محیطی کاملاً احساس می‌شود .

خانواده ایزو ۱۴۰۰۰

خانواده استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۰ بسیار وسیع می‌باشند ولی تنها به استانداردهای اصلی آنها اشاره می‌گردد :

ایزو ۱۴۰۰۱ این استاندارد با خرابکاری محیطی سازمان‌ها مقابله می‌کند . این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام سازمان‌ها ( تولیدی تا خدماتی )در سرتاسر جهان منطبق گردد .

• ایزو ۱۴۰۰۴ این استاندارد راهنمایی برای ایزو ۱۴۰۰۱ می‌باشد و در آن شرایط و الزامات و جزئیات ایزو ۱۴۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفته‌است . این راهنمایی‌ها برای الزامات چگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی و کنترل عملیات محیطی به کار می‌رود .

دیگر زیر شاخه‌ها :

• سری ایزو ۱۴۰۲۰ : برچسب‌های محیطی
• ایزو ۱۴۰۳۰ : به بحث در مورد بررسی نتایج و عواقب تولید محصولات می‌پردازد
• ایزو ۱۴۰۳۱ : ارزیابی شرایط محیطی
• سری ایزو ۱۴۰۴۰ : ( ایزو ۱۴۰۴۰ تا ۱۴۰۴۴ ) ارزیابی چرخه حیات که به بحث در مورد زمینه‌های مدیریت محیطی می‌پردازد .
• ایزو ۱۴۰۵۰ : واژه نامه و تعاریف
• ایزو ۱۴۰۶۲ : به بحث درباره ایجاد بهبود در محیط می‌پردازد
• ایزو ۱۴۰۶۳ : این ایزو به ایزو ۱۴۰۲۰ الحاق شده‌است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی می‌پردازد .
• ایزو ۱۴۰۶۴ شماره یک سال ۲۰۰۶ : مربوط به گازهای گلخانه‌ای - تعارف و راهنماهایی برای دفع و نابودی گازهای گلخانه‌ای ارائه می‌دهد .
• ایزو ۱۴۰۶۴ شماره دو سال ۲۰۰۶ : مربوط به گازهای گلخانه‌ای
• ایزو ۱۴۰۶۴ شماره سه سال ۲۰۰۶ : مربوط به گازهای گلخانه‌ای - مربوط به راهنمایی‌هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص اظهارنامه گازهای گلخانه‌ای
• ایزو ۱۹۰۱۱ این ایزو به تبیین قوانین ممیزی برای هر دو نوع ایزو ۱۴۰۰۰ و ۹۰۰۰ می‌پردازد . این ایزو جایگزین ایزو ۱۴۰۰۱ شده‌است

 14001:2015

ایزو ۴۵۰۰۱

(ISO 45001)یک استاندارد ایزو در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی است که در ماه مارس سال ۲۰۱۸ تدوین شده‌است. هدف این استاندارد کاهش بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی است.

این استاندارد بر مبنای اسس ۱۸۰۰۱، کنوانسیون‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللیکار شامل ILO OHS2001 و استانداردهای ملی تدوین شده‌است.

سازمان بین‌المللی استانداردسازی ایزو ۴۵۰۰۱ (ISO 45001) را به عنوان یک مبنای بین المللی در جهت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی و تکوین نموده است.پیاده سازی سیتم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یک تصمیم استراتژیک توسط سازمان برای تضمین این که پرسنل در فضای ایمن تر و با سلامتی بیشتر فعالیت مینمایند می باشد که خود سبب افزایش سود اوری سازمان در آن دوره و زمان می گردد.

قیمت : 130,000 تومان
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :