آموزش تعارض در سازمان

9 / 10
از 92 کاربر
بازگشت به لیست مطالب دانلود| یکشنبه 13 اسفند 1396 در ساعت 23 : 14 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

آموزش تعارض در سازمان

تعارض

تعریف تعارض: تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره موضوعات اساسی مربوط به سازمان یا با هم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان می دهند،زیرا نیازها، خواسته ها، اهداف و ارزش های آن ها متفاوت است..

11

 انواع تعارض:

دو چهره تعارض- تعارض کارکردی و غیرکارکردی

تعارض کارکردی: هنگامی تعارض کارکردی است که موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری شود و خلاقیت و نوآوری را افزایش دهد.

تعارض  غیر کارکردی: تعارض های غیر کارکردی بر عملکرد گروه یا سازمان تاثیر سوء دارد .تعارض های آشکار شدید یا زیان بار و یا احتمال سودمندی آنها کم است و می تواندن جزء تعارض های غیرکارکردی تلقی شوند.

فیلم آموزش رایگان تعارض:

قسمت اول رایگان دانلود کنید.

 قسمت دوم رایگان دانلود کنید.

 قسمت سوم رایگان دانلود کنید.

قسمت چهارم رایگان دانلود کنید.

قسمت پنجم رایگان دانلود کنید.

قسمت ششم رایگان دانلود کنید.

قسمت هفتم رایگان دانلود کنید.

قسمت هشتم رایگان دانلود کنید.

قسمت نهم رایگان دانلود کنید.

قسمت دهم رایگان دانلود کنید.

 قسمت یازدهم رایگان دانلود کنید.

قسمت دوازدهم رایگان دانلود کنید.

قسمت سیزدهم رایگان دانلود کنید.

قسمت چهاردهم رایگان دانلود کنید.

قسمت پانزدهم رایگان دانلود کنید.

 

 جهت استفاده از فایل ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کنید در صورت نداشتن برنامه Winrar آن را از اینجا دانلود کنید.

برای پخش فیلم از نرم افزار KM PLAYER استفاده کنید میتوانید برنامه فوق را از اینجا دانلود کنید.

رایگان
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :