روش اجرایی بهبود مستمر

9 / 10
از 92 کاربر
بازگشت به لیست مطالب دانلود| پنجشنبه 19 مرداد 1402 در ساعت 18 : 39 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

روش اجرایی بهبود مستمر

 

1)      هدف:

هدف از تدوین و اجرای این روش اجرایی تامین اهداف استراتژیک شرکت، نیازهای ذی نفعان از جمله خواسته هاي تصريحي و تلويحي مشتريان و فراتر رفتن از آنها و افزايش سطح رضايتمندي مشتریان و بهره وري سازمان مي باشد.

2)      دامنه كاربرد:

كليه فعاليت هاي صورت گرفته در شرکت، در حيطه اين روش اجرایی مي باشد.

3)      تعاريف و اصطلاحات:

تعريف بهبود مستمر (CONTINUAL IMPROVEMENT): بهبود مستمر تلاشي دائمي و پايان ناپذير براي تغيير در انديشه و عملکرد مديران و كاركنان شرکت در راستاي تامین اهداف سازمان، نیازهای ذی نفعان از جمله مشتریان و کسب رضایت آنها می باشد. 

4)      وظایف و مسئوليت ها:

مسئول اجراي پروژه هاي بهبود مستمر، مدیران پروژه های بهبود با همکاری اعضاء تيم پروژه مي باشد. مسئوليت نظارت بر اجراي روش اجرایی بر عهده مدير تضمين كيفيت مي باشد.

مسئول اصلی پایش، سنجش و مراقبت از شاخص های فرآیندها و اهداف کیفیت به طور مداوم و با مسئولین فرآیندها و شاخص های شرکت می باشد.

مسئول پایش، سنجش و مراقبت کلی شاخص های فرآیندها و اهداف کیفیت به طور مداوم و اعلام هشدارهای لازم به مسئولین فرآیندها و شاخص ها با مدیر برنامه ریزی شرکت می باشد.

 

قیمت : 65,000 تومان
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :