هزینه یابی کیفیت چیست؟

COQ یا COST OF QUALITY هزینه یابی‌ کیفیت یکی از بحثهای جدید در حوزه مدیریتی می باشد که می تواند وضعیت و عملکرد شرکت را در ابعاد گوناگون همچون بهای تمام شده، کنترل کیفیت، واحد نت (تعمیرات و نگهداری) ، زنجیره تامین، و .... و با تهیه ترازنامه کیفیت در شرکت و مقایسه روند هزینه ای کیفیت می‌توان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید.

برخی از ویژگی های سیستم مدیریت هزینه های کیفیت

تکنیک های هزینه یابی کیفیت دارای خصوصیات خاصی می باشد در ادامه به چند مورد از این ویژگی ها اشاره می کنیم:

1- بررسی و تحلیل تمامی هزینه های مرتبط با حصول اطمینان از کیفیت محصولات و خدمات

2- معیاری برای سنجش میزان روی آوردن سازمان به کیفیت و بررسی اثر آن بر سود و زیان

3- آگاه کردن و آشنا نمودن تمامی کارکنان در سازمان از هزینه هایی که ناشی از کیفیت پائین محصولات می باشد.

4- زمینه سازی جهت ایجاد اطمینان از کاهش هزینه های کسب و کار و افزایش رقابت پذیری سازمان

1مجموع 2 مطلب دانلود
1مجموع 2 مطلب دانلود
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :